มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559

 

อยุธยา

ประวัติศาสตร์คืออนาคต

 

        สังคมไทยเสียโอกาสใช้พลังสร้างสรรค์ของประวัติศาสตร์คืออนาคต เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะที่เศรษฐกิจไม่ฟื้น มีแต่ฟุบ

        อยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ แล้วมีคนไทยกับนักท่องเที่ยวนานาชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้าออกไปมามากที่สุด

        แต่ไม่มีกิจกรรมแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของอยุธยา ซึ่งมีพลังสร้างสรรค์สูงมากให้สังคมไทย แล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ผลมากๆ ด้วย เช่น

        ไม่มีป้ายบอกชื่อและประวัติย่อของสถานที่สำคัญๆ ไว้ริมถนนที่มีคนผ่านไปมา เช่นหย่อมย่านบ้านเกิด ร.1 ต้นราชวงศ์จักรี, ย่านการค้านานาชาติ, ย่านตลาด, หอกลอง-ฆ้อง บอกเวลา ต้นเหตุเรียกเวลาว่าทุ่ม-โมง ฯลฯ

นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเข้าออกไปมาอยุธยา แต่ไม่มีป้ายบอกและอธิบายว่าบริเวณนี้เป็นหย่อมย่านบ้านเกิด ร.1 ต้นราชวงศ์จักรี ภาพนี้บนถนนรอบเกาะบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม (วัดทอง) อยุธยา มีร้านอาหารอร่อยหลายร้าน วันหยุดมีคนผ่านไปมาไม่น้อย แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์อยุธยา จนถึงธนบุรีและรัตนโกสินทร์

นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเข้าออกไปมาอยุธยา แต่ไม่มีป้ายบอกและอธิบายว่าบริเวณนี้เป็นหย่อมย่านบ้านเกิด ร.1 ต้นราชวงศ์จักรี ภาพนี้บนถนนรอบเกาะบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม (วัดทอง) อยุธยา มีร้านอาหารอร่อยหลายร้าน วันหยุดมีคนผ่านไปมาไม่น้อย แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์อยุธยา จนถึงธนบุรีและรัตนโกสินทร์

          เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น และแนวโน้มมีแต่จะฟุบ รัฐบาลเตรียมแก้ไขโดยสร้างนโยบาย “พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว” ใช้งบฯจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ราว 5-6 หมื่นล้านบาท พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยปีละมากกว่า 30 ล้านคน

          รัฐบาลต้องเร่งรัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ คือ อนาคต เช่น อยุธยา ฯลฯ และที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ให้มีป้ายบอกชื่อสถานที่นั้นๆ กับประวัติย่อไว้ทุกแห่ง

          จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก และเป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยั่งยืนสมที่คิดไว้