มติชน วันอาทิตย์

24 เมษายน 2559

 

ปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย

คิดจนตายแก้ไม่ตกตีโจทย์ผิด

ตัวเองฆ่าประชาธิปไตยไม่ยั้งคิด

โยนความผิดคนทั้งโลกยกเว้นตัว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 22 เมษายน 2559