มติชน วันอาทิตย์

17 เมษายน 2559

 

เผด็จการเกิดไฟไหม้ป่า

ประชาธิปไตยตกน้ำขอดแห้ง

สงกรานต์โกร๋นเกรียนต้องเปลี่ยนแปลง

โลกร้อนแล้ง น้ำน้อย พลอยแพ้ไฟ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 12 เมษายน 2559