มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

 

วธ. เพิ่งสร้างคนไทย

มีในยูนนาน จีน

 

          ประวัติศาสตร์ชาติไทย “เพิ่งสร้าง” โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่าราวหลัง พ.ศ. 1800 (พุทธศตวรรษที่ 19) มีคนไทยในยูนนานอพยพเคลื่อนย้ายลงไปผสมผสานคนพื้นเมืองเดิม แล้วก่อตั้งบ้านเมืองบริเวณประเทศไทยปัจจุบัน

          แต่ไม่มีอธิบายว่าคนไทยพวกนั้น หมายความว่าอะไร?

          จะขอคัดข้อเขียนของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ มาบอก วธ. โดยสรุปดังต่อไปนี้

siam29-03-59 1

          ชาติพันธุ์เป็นสิ่งสร้างทางสังคม (โดยทั่วไปเรามักเผลอคิดไปว่า ชาติพันธุ์เป็นธรรมชาติ คือคนเราเกิดมาในกลุ่มชาติพันธุ์ใด เราก็สังกัดกับกลุ่มชาติพันธุ์นั้น)

          ต้นกำเนิดของ “ชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่เรารู้จักในทุกวันนี้ ล้วนถูกสร้างขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

          ‘คนไทย’ อาจเป็นชื่อเรียกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองที่มีคนต่างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันมาก เช่น มอญ, เขมร, จีน, ญี่ปุ่น, พุทเกษ, วิลันดา, วิลาส, ฝรั่งเศส, จาม, บูกิส, ปัตตานี, ฯลฯ ถ้าคุณไม่ใช่คนเหล่านั้น คุณก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ต่างออกไป จะบอกว่าเป็น ‘ไพร่’ ก็ไม่ได้ เพราะคนต่างชาติพันธุ์เหล่านั้น       ก็เป็นไพร่ได้เหมือนกัน

          ฉะนั้น คำว่าเป็น ‘คนไทย’ ของคนอยุธยาจะหมายความว่าอะไรก็ไม่สู้ชัดนัก และน่าจะไม่ได้มีความหมายเดียวกับที่เราเรียกตัวเองว่า ‘คนไทย’ เวลานี้

          เอกสารในตอนปลายอยุธยาพูดถึงคนจาก ‘เมืองเหนือ’ บรรทุกสินค้าลงเรือมาขายแถบอยุธยา จะเรียกคนเหล่านั้นว่า ‘ชาวเหนือ’ ซึ่งก็หมายความเพียงพิษณุโลก และเมืองแถบๆ นั้น แทบไม่มีสำนึกเลยว่าคนเหล่านั้นก็เป็น ‘คนไทย’ เหมือนกัน

          อย่างที่ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า คนอีสานเรียกตัวเองว่า ‘ลาว’ และคนเหนือเรียกตัวเองว่า ‘คนเมือง’

          ไม่มีใครเรียกตัวเองว่า ‘คนไทย’ นอกจากคนอยุธยาที่ไม่ได้มีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์นานาชนิดดังที่กล่าวแล้วเท่านั้น

          จนมาถึงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แล้ว คนกรุงเทพฯ ยังเรียกคนภาคใต้ว่า ‘ชาวนอก’

          ส่วนคำว่า ‘ไทย’ ในภาษาใต้โบราณ ไม่ได้หมายถึงชาติพันธุ์ล้วนๆ แต่หนักไปในทางศาสนามากกว่า

          คนที่ ‘เข้าแขก’ คือหันไปเป็นมุสลิม คนที่ “เข้าไทย” คือหันมาเป็นพุทธ เพราะเอาเข้าจริงคนสองกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมร่วมกันมากทีเดียว จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากกินหมูกับไม่กินหมูเท่านั้น”

          [พหุวัฒนธรรม (2) ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 11-17 มีนาคม 2559 หน้า 30]

          วธ. เพิ่งสร้างคนไทยมีในยูนนาน (จีน) ควรทบทวนอย่างถ่องแท้ยิ่งกว่าที่ทำไปแล้ว