มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

 

นครปฐม

ของดีมีอยู่ แต่ไม่รู้จักทำให้ดี

 

         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (จ. นครปฐม) จะสร้างใหม่บนพื้นที่เรือนจำนครปฐม (ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุมี 6 ไร่) ส่วนองค์พระปฐมเจดีย์ จะผลักดันเป็นมรดกโลก [มติชน ฉบับวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 หน้า 3]

         ชื่อพิพิธภัณฑ์ลงท้ายว่า “พระปฐมเจดีย์” คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถานที่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระปฐมเจดีย์ เชื่อเถอะ ไม่มีใครอยากเข้าชม

         ควรเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (จังหวัด)นครปฐม เพื่อจัดแสดงทั้งประวัติศาสตร์สังคม จ. นครปฐม และความเป็นมาพระปฐมเจดีย์

         ประวัติศาสตร์สังคมของนครปฐม ย้อนหลังกลับไปไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ควรเปิดพื้นที่ให้ทักท้วงถกเถียง ไม่ปิดประตูอยู่แค่ “ทวารวดี” อันคับแคบแบบอาณานิคมพ้นสมัย

         พญากง พญาพาน นิทานประจำพระปฐมเจดีย์ ถูกตัดทิ้งไปจากระบบการศึกษาไทย ทำให้ไม่รู้คุณค่าทางวิชาการ และมูลค่าที่ดึงดูดการท่องเที่ยวได้ดีอย่างยิ่ง

nakornpathom16-03-59 1

         คูเมืองโบราณนครปฐม ถูกทำให้ลืมจากความทรงจำ ต้องเอากลับคืนมาใช้กักน้ำเพื่อสาธารณูปโภค และบรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้ง ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว

         พระปฐมเจดีย์ มรดกโลก ยังอีกไกล เพราะมีกรณีภูพระบาท (จ. อุดรธานี) เป็นพยาน 10 ปีแล้วยังต้องสอบซ่อม เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ยูเนสโก แล้วยังมีที่อื่นๆ เข้าคิวรอเป็นมรดกโลกอีกหลายแห่ง

         คิดแล้วยาก ถ้าคณะทำงานขอมรดกโลกของทางการ ก. วัฒนธรรม ยังกะเบอะกะเบ้อกะเร่อกะร่า