มติชน วันอาทิตย์

20 มีนาคม 2559

 

ของเสียบ่อเกิดเสียของ

ทำแล้วต้องเสี่ยงทำซ้ำหลายหน

เสียของเพราะของเสียจากชั้นชน

ร่วมปากเป่าปล้นประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559