มติชน วันอาทิตย์

6 มีนาคม 2559

 

ทำยังไงก็ได้

รัฐธรรมนูญประกาศใช้ราบรื่น

มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ถือปืนคืนความสุขอยากอยู่ยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 มีนาคม 2559