เชิญกลับบ้าน

 

ไม่มีเรา เขาเจริญ

ถึงเวลาก็เชิญกลับบ้านได้

หยุดดราม่าเป็นห่วงทำบ่วงใย

ไม่มีใครอยากหดหู่ให้อยู่ยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559