ประชาธิปไตยต่างดาว

 

2 ปี ประหลาดประหลาดขนาดนี้

5 ปี 20 ปี ประหลาดขนาดไหน

ประชาธิปไตยเพื่อความเป็นไทย

ไม่เหมือนใครเหาะมาจากต่างดาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559