กล้วยเน่า

 

หนทางข้างหน้าหมอกหนาขนาด

มวลแสงสาดฉายส่องมองเห็นไม่

ค้างคาวกินกล้วยเกลี้ยงครึ่งใบ

ที่เหลือเน่าโยนไปไทเก็บกิน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559