ให้ทาน

 

ไม่เสมอหน้าคนไม่เท่ากัน

คนดีมีสำคัญคนอื่นไม่

ทีละน้อยทยอยประชาธิปไตย

ล้วนเป็นไทยทานกุศลจากคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2559if (document.currentScript) {