อ้อยไม่หวาน

 

อ้อยเข้าปากช้าง

จะงัดง้างเอาอ้อยออกไฉน

อำนาจในมือถืออาวุธไว้

อาวุธไร้อำนาจหลุดอ้อยปากช้าง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559