Download PDF

ไม่วาง

 

ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็น

น้ำลายกระเซ็นพรางสิ่งซุกสอดไส้

ร่างมีชัยซ่อนศรีธนญชัย

ปากว่าไม่แต่ใจบอกไม่วาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559