มติชน วันอาทิตย์

28 กุมภาพันธ์ 2559

 

โยกโย้ยึกยักโยกเยก

ปั้นเมฆขอน้ำขอฝนทั่ว

ฝูงคนดีปั้นน้ำเป็นตัวตัว

ประชาธิปไตยรั่วตัวไม่เต็ม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);