มติชน วันอาทิตย์

21 กุมภาพันธ์ 2559

 

มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ

ยิ่งมียิ่งเสื่อมหมดมวลสะสม

โลกตำหนิติสิ้นสมาคม

พวกอำนาจนิยมยิ่งเสื่อมทรุด

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ