มติชน วันอาทิตย์

7 กุมภาพันธ์ 2559

 

จีนกับไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน

ผูกสัมพันธ์นานฉนำยุคสมัย

ใครเผลอพลาดฟาดฟันฟัดบรรลัย

ร่วมรถไฟไทยจุกกำไรจีน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ