มติชน วันอาทิตย์

14 กุมภาพันธ์ 2559

 

คนดีอภิชนผู้เป็นใหญ่

ฝักใฝ่ยึดอำนาจรัฐประหาร

ฟื้นอดีตเพื่ออนาคตกาล

ใครค้านไม่อภิชนไม่คนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ