มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

 

บัณฑิต ผดุงวิเชียร

เคยมี “ครึ่งรักครึ่งใคร่”

bundit29-01-59 1

          ผมเพิ่งรู้กิจกรรมสำคัญนี้จากข้อเขียนเรื่องบัณฑิต ผดุงวิเชียร ประมวลชีวิตบนเส้นทางสายศิลปะ โดย วจนา วรรลยางกูร (ประชาชื่น ฉบับวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 หน้า 17)

          นอกเหนือจากงานศิลปกรรมสำคัญๆอันเป็นที่รู้ทั่วไปในแวดวงศิลปะแล้ว อ. บัณฑิต ยังเคยออกแบบปกให้หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊กของเด็ก “ทะเล้นท์ๆ” ทะลึ่งๆ 2 คน ชื่อครึ่งรักครึ่งใคร่ รวมเรื่องสั้นชุดแรกสุดของ ขรรค์ชัย บุนปาน และ สุจิตต์ วงษ์เทศ (โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม พ.ศ. 2511 จำนวน 5,000 เล่ม ขายเล่มละ 5 บาท)

บัณฑิต ผดุงวิเชียร ออกแบบปกครึ่งรักครึ่งใคร่ หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดแรกสุดของ ขรรค์ชัย บุนปาน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2511

บัณฑิต ผดุงวิเชียร ออกแบบปกครึ่งรักครึ่งใคร่ หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดแรกสุดของ ขรรค์ชัย บุนปาน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2511

          ณรงค์ จันทร์เรือง ขณะนั้นเป็นผู้เลือกสรรต้นฉบับให้เฮียชิว สุพล เตชะธาดา (เจ้าของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น) สั่งการให้ขรรค์ชัยกับผมรวมเรื่องสั้นคนละจำนวนหนึ่งเพื่อพิมพ์เป็นเล่มพ็อคเก็ตบุ๊ก แล้วให้ขรรค์ชัยตั้งชื่อหนังสือ (ว่าครึ่งรักครึ่งใคร่) ส่วนผมติดต่อคนออกแบบปก (คือ อ. บัณฑิต)

          อ. บัณฑิต ขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ส่วนผมเป็นนักเรียนสอบตกคณะโบราณคดี ท่านกรุณาออกแบบให้ด้วยเมตตามหาศาลที่ลืมไม่ได้และลืมไม่ลงเมื่อเกิดอาการครึ่งรักครึ่งใคร่คราวใดก็เห็นแต่หน้าปกและหน้าตาท่าทางคนออกแบบปก

          เพราะยุคนั้นพวกติสต์ใต้ต้นมะขาม (หน้ากรมศิลปากร) ละแวกหน้าพระลาน ดูถูกโคตรๆ งานออกแบบปกหนังสือและงานทำหนังสือ ว่าไม่ใช่งานศิลปะบริสุทธิ์อย่างที่พวกเขาทำอยู่ (โดยก๊อบปี้แม็กกาซีนฝรั่ง แต่ปิดเป็นความลับ)

          เมื่อ อ. บัณฑิต วาดแบบปกให้ในครั้งกระโน้น ย่อมเสมือนพระมาลัยโปรดสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากดังนี้แล