Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

 

มวย

เป็นวัฒนธรรมร่วมอาเซียน

         มวย เป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน (อุษาคเนย์) เหมือนวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ไว้ผมมวย, ตะกร้อ, ฟ้อนระบำรำเต้น, เคี้ยวหมาก ฯลฯ

         เมื่อรู้จักมวยสากล (ใช้หมัดอย่างเดียว) ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามวยไทย ใช้อาวุธรอบตัว หมัด เท้า เข่า ศอก

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะ คสช. สวมนวมวาดลวดลายมวยกับนักศึกษาหญิงที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. (ภาพและคำอธิบายภาพจาก ข่าวสด ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 หน้า 1)

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะ คสช. สวมนวมวาดลวดลายมวยกับนักศึกษาหญิงที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. (ภาพและคำอธิบายภาพจาก ข่าวสด ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 หน้า 1)

         ในกฎมณเฑียรบาล ราว พ.ศ. 2000 ยุคต้นอยุธยา บอกว่าพระราชพิธีเดือน 5 มีการละเล่นต่างๆหลายอย่าง แล้วมี ปล้ำมวย กับ คนชน

         แต่ไม่มีอธิบายว่าทำยังไง? ต้องอาศัยคำอธิบายจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ และสมุทรโฆษคำฉันท์

         ปล้ำมวย คือ มวยปล้ำ มีในบันทึกของลาลูแบร์ (ราชทูตฝรั่งเศส) เล่าการละเล่นสมัยพระนารายณ์ความว่า

         “มวยปล้ำ และมวยที่ต่อสู้กันด้วยศอกและหมัด. ในการชกมวยหมัดนั้น นักมวยพันมือของตนด้วยด้ายดิบ 3 หรือ 4 รอบแทนกำวงแหวนทองแดง เช่นที่พวกลาวใช้ในการชกมวยประเภทนี้”

         ยุคต้นอยุธยา ราวเรือน พ.ศ. 2000 การต่อสู้ด้วยหมัดมวยขึ้นสังกัดกรมทนายเลือก มีหน้าที่ป้องกันพระเจ้าแผ่นดิน (ปัจจุบันเรียกทหารรักษาพระองค์)

         กรมทนายเลือก เป็นทหาร มีอาวุธประจำตัวคือหอก และมวย ได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก

         คนชน ในกฎมณเฑียรบาล น่าจะหมายถึงหัวล้านชนกัน มีในสมุทรโฆษคำฉันท์ ดังนี้

         ๏ หัวล้านทั้งสองชนอด          ลือชาปรากฏ

         กระเกลือกกระกริ้วไทกลัว

         ๏ ชนได้ไถ่ข้าซื้อวัว              ผสมเป็นครอบครัว

         ทั้งเหย้าแลเรือนคูคัน

         ๏ สองข้างหาญชนเขี้ยวขัน     สองเห็นหัวกัน

         ก็คันยเยื้อมขนแขยง ฯ

         บทพรรณนาต่อไปได้เลือดแดงฉานจากหัวล้านชนกันจนแตก น่ากลัวมาก ผมไม่กล้าอ่านต่อจนจบ