ผู้พิทักษ์

 

ยศช้างขุนนางพระ

ศาสนจักรจะร่วมจัดอาณาจักร

การเมืองห่มจีวรซ่อนคมพยัคฆ์

ผู้พิทักษ์ทุกคนไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 13 มกราคม 2559