ทวงบุญคุณ

 

มีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ออก

เสียงทวงบุญคุณตะคอกได้แต่กลอกหน้า

ล้วนเสกสร้างสถานการณ์ร่วมกันมา

แล้วขับไสไล่ล่าประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 12 มกราคม 2559