ทำได้ แต่ไม่อยากทำ

 

ปรองดองทำได้สบายมาก

แค่เสมอภาคเท่าเทียมเสมอหน้า

ทุกวันนี้ดีแต่พูดสุดสุธา

เหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันวัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 11 มกราคม 2559