มติชน วันอาทิตย์

24 มกราคม 2559

 

สถานการณ์ทุกอย่างเขาสร้างได้

รัฐธรรมนูญจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน

ขึ้นกับอยากอยู่นานหรือไม่นาน

เป่านกหวีดสร้างสถานการณ์มานักแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ