มติชน วันอาทิตย์

17 มกราคม 2559

 

โทษคนโน้นคนนั้นโทษคนนี้

เว้นตัวเองคนดีลอยสวรรค์

ไม่เป็นธรรมดูถูกคนไม่เท่ากัน

ปรองดองคนละชนชั้นมันแค่โชว์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 มกราคม 2559