Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

 

คนไทยไม่ได้มาจากไหน?

          คนไทยไม่ได้มาจากไหน? เพราะอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ โดยมีบรรพชนร่วมกับคนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

          มีร่องรอยและหลักฐานอยู่ในคำบอกเล่าเก่าแก่ราว 2,500 ปีมาแล้ว ว่ามนุษย์หลายตระกูลพี่น้องมีกำเนิดร่วมกันจากน้ำเต้าขนาดใหญ่หลวง

          แล้วตั้งหลักแหล่งกระจัดกระจายตามหุบเขาและทุ่งราบบริเวณลุ่มน้ำโขง, ลุ่มน้ำดำ-แดง (ในเวียดนาม), ลุ่มน้ำสาละวิน (ในพม่า), ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฯลฯ

          ความเชื่อเรื่องนี้มีหลักฐานโบราณคดีสนับสนุน เช่น ภาชนะดินเผารูปน้ำเต้า, ภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันอย่างแยกไม่ได้

siam25-12-58 1

เวลาน้อยลง

          “อายุมากขึ้น เพื่อนน้อยลง” ขรรค์ชัย บุนปาน เคยยกข้อความนี้บอกตัวเขาเองเมื่อหลายปีมาแล้ว แถมเผื่อแผ่บอกเพื่อนมิตรขณะนั้นที่อาวุโสขึ้นพอๆกัน

          เมื่อได้ยินคำเตือนคราวนั้น ผมไม่รู้สึกว่ามีอายุมากขึ้น เพราะสำนึกตลอดเวลามาแต่ไหนแต่ไรจนถึงขณะนี้ว่าเป็นผู้น้อย ต้องคอยก้มประนมกรคนอื่นซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่กว่าทั้งนั้น (แม้เขาจะอายุน้อยกว่า)

          แต่แล้วเมื่อสำรวจตรวจสอบก็พบว่ามีเพื่อนน้อยลงจริงๆ ด้วยเหตุอย่างน้อย 2 ประการ คือ (1.) บางคนเราไม่อยากคบเขา แต่ (2.) หลายคนเขาไม่อยากคบเรา ซึ่งมีมากกว่าหลายเท่า

          ราว 10 กว่าปีมาแล้ว ผมเพิ่งรู้สึกตัวเองว่า “อายุมากขึ้น เวลาน้อยลง” จึงบอกท่านประธานฯ ขรรค์ชัย ว่า เวลาน้อยลงที่เหลือจะขอทำงานค้นคว้าและเขียนหนังสือตามที่ปรารถนา ขอหยุดตัวเองทุกอย่างจากงานบริหารจัดการและบรรณาธิการที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายคน

          โดยเฉพาะงานกิจกรรมสังคมต้องพบปะคนหมู่มาก (ซึ่งผมหวาดกลัวตัวสั่นงันงกตกประหม่าทุกครั้งที่ต้องเผชิญชะตากรรมนั้น) ขอเปลี่ยนเป็นทำงานอื่นชดเชยและทดแทน

          เมื่อถึงขณะนี้ เวลาน้อยลงเรื่อยๆจนชักไม่แน่ใจว่าจะทันการและเพียงพอต่องานเขียนหนังสือได้สำเร็จทุกเรื่องและดีงามตามที่คาดคิด

          ไม่น่าเชื่อ เหลือเวลาน้อยลงจริงๆ ไม่รู้จะทำงานทันไหม? เห็นรำไรๆแต่น้ำเต้าปุงของคนไทยอยู่ที่นี่