มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

 

กลัวผิด ไม่คิดดีกว่า

อุดมคติการศึกษาไทย

siam24-12-58-1

           ระบบการศึกษาไทยและสังคมไทยไม่คิด เพราะกลัวผิด จึงคิดไม่ได้ คิดไม่เป็น มีเหตุจากครูบาอาจารย์และสังคมครอบงำความคิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กระทั่งอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ว่าต้องจดจำตามครูสอน (เหมือนเถรวาทไทย) เท่านั้น ห้ามคิดต่าง ใครคิดต่างถือว่าคิดเลว

           มีกรณีตัวอย่าง ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และท้องถิ่นทั่วประเทศ บังคับให้นักเรียนนักศึกษาท่องจำว่าประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยเป็นวิชาชั้นสูง ไม่การเมือง

           แต่แท้จริงแล้ว ประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองการปกครองของคนชั้นนำตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน ใช้หล่อหลอมควบคุมครอบงำปั้นแต่งความคิดของราษฎรไพร่บ้านพลเมืองให้ว่านอนสอนง่าย รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อย ฯลฯ

           ทุกวันนี้ก็ยังใช้ต่อเนื่อง และใช้มากกว่าปกติ เพื่อความมั่นคงของคนส่วนน้อยที่มีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่ [โดยได้มาจากเป่านกหวีด (อ้างประวัติศาสตร์โบราณคดี) ต่อต้านประชาธิปไตย ให้ทหารยึดอำนาจ]

           กลัวผิด คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น คือระบบการศึกษาและสังคมไทย อ. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (ม.เชียงใหม่) แนะนำต่อไปนี้

           คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมารับภาระสังคมไทยในอนาคต ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในระบอบอารมณ์และความรู้สึก “กลัวผิด คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น” แล้วสังคมไทยจะเดินไปทางไหนได้

           “ประชาธิปไตยจะทำให้คนคิดได้ คิดเป็น”

           “ทางรอดทางเดียวที่พอจะเห็นได้ก็คือนักเรียนนักศึกษา จะต้องตระหนักว่าตนเองตกอยู่ในบ่วงกรรมของ ‘คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น’ และปรารถนาที่จะ ‘คิดได้ คิดเป็น’ จากนั้นจึงเริ่มก่อร่างสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อทางสังคม

           [จากข้อเขียนเรื่อง คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น ความอ่อนแอของการศึกษาและสังคมไทย ของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ใน กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 หน้า 10]

           สื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยยังอยู่ในอำนาจครอบงำของระบบการศึกษาไทยและสังคมไทย ที่กลัวผิด ไม่คิดดีกว่า จึงเดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด แล้วคัดลอกต่อๆกันมาจากความรู้ที่ชำรุดแล้ว เพื่อครอบงำคนอื่นๆต่อไปไม่สุดสิ้น ให้คลั่งชาติไทย คนไทย และความเป็นไทย อยู่เหนือคนอื่น

           คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคม (โดยไม่งมงายตามสื่อมวลชน) เพื่อ “หลุดพ้นความเป็นไทย มั่นใจความเป็นคน” แล้วพัฒนาความคิดสู่ “เหนือชาติ คือมนุษยชาติ”

siam24-12-58-2