Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

 

อาจารย์มหาวิทยาลัย

สอนแบบมัธยมต่อยอด

         “อาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องสอนด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ ไม่ใช่สอนแบบมัธยมต่อยอด”

         ศ. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีสายงานวิจัย และคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวในที่ประชุมวิชาการ ปอมท.

         แล้วบอกต่อไปอีกว่า การสอนแบบมัธยมต่อยอด “คืออาจารย์บรรยายอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่ได้คิดค้นแสวงหาความรู้เท่าที่ควร” (ข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 หน้า 23)

         บางมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯนี่เอง มีข้อห้ามนักศึกษาผู้เรียนคิดค้นแสวงหาความรู้ที่แตกต่างนอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียน

 

นักวิชาการ

         สังคมแบบ “อนุรักษนิยม” นักวิชาการก็มีหน้าที่ผลิตซ้ำความรู้เดิม เพื่อตอกย้ำความหมายและคุณค่าของ “ความจริง ความดี ความงาม” ชุดเดิมที่ปู่ย่าตายายได้เคยสร้างเอาไว้ให้ เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนเดิมของสังคม ที่เชื่อว่าถูกต้องดีงามเอาไว้ โดยไม่ต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลง หรือพยายามชะลอความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคมและสัมพันธภาพทางอำนาจให้ดำเนินไปอย่างช้าที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

         แต่ในสังคมที่คนมีความจำเป็นต้องปรับตัว ดังเช่นสังคมไทยในปัจจุบัน การสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ในเรื่องต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และความรู้ความเข้าใจใหม่ที่นักวิชาการได้มานี้เอง ที่ทำให้นักวิชาการมองเห็นปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในสังคมที่ควรจะได้รับการแก้ไข และจำเป็นต้องเสนอความคิดเห็นบนฐานความรู้ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อให้สังคมร่วมกันพิจารณาว่าความรู้หรือความคิดเห็นเหล่านั้นมีคุณค่าหรือประโยชน์หรือไม่ หน้าที่ของนักวิชาการจึงไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น

         (คอลัมน์โต้กระแส เรื่องหน้าที่ของนักวิชาการ โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10)

 

มหาวิทยาลัยไทยในอนาคต

         รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการอุดมศึกษาไทยในยุคของการเปลี่ยนแปลง (เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 หน้า 26) สรุปสั้นๆว่า

         “การอุดมศึกษาไทยต้องปรับให้เข้ากับการอุดมศึกษาโลก และต้องมองอนาคตการอุดมศึกษาไทยด้วย”

         “จะมาแย่งกันรับเด็กเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ต้องช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยและแข่งขันกันที่คุณภาพมากขึ้น ทั้งหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียน เป็นต้น”

         แต่มหาวิทยาลัยไทยจำนวนมาก รับอาจารย์จากคนใกล้ชิดลูกศิษย์คนโปรดที่ไม่มีงานวิชาการ แต่หัวอ่อน นอบน้อมอย่างเซื่องๆเหมือนทาสในเรือนเบี้ย ฯลฯ

         เคราะห์กรรมตกอยู่กับนักศึกษาและสังคมไทยโดยรวม