Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

 

ประชาชนต้องเชื่อฟัง

          “ในรัฐประชาธิปไตย พลเมืองสามารถกำกับรัฐบาลได้จากการเลือกตั้งเสรี และรัฐบาลมีหน้าที่ทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ

          แต่ในรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลบอกให้ประชาชนทำ และประชาชนมีหน้าที่ต้องเชื่อฟัง

          [Richard Rose “Democratic and Undemocratic State” อ้างในคอลัมน์ยุทธบทความ โดย สุรชาติ บำรุงสุข มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3-9 เมษายน 2558 หน้า 50]

thewaroop

ข้าราชการเป็นใหญ่

          กรณีชาวบ้านทวงถามความคืบหน้าโครงการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.) ปราจีนบุรี จาก อ. เมือง ไปยัง อ. ศรีมโหสถ เนื่องจากที่ตั้งเดิมมีปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ อีกทั้งอยู่ในจุดซับซ้อนเข้าถึงลำบาก จึงมีผู้เข้าชมน้อย

          นอกจากนี้ โบราณวัตถุสำคัญส่วนใหญ่ขุดพบที่ อ. ศรีมโหสถ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับกรมศิลปากร ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2557 หรือเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา แต่เงียบหายไป

          ต่อมาอธิบดีกรมศิลปากรออกมายืนยันว่าจะไม่มีการย้าย พช. ดังกล่าว แต่อาจปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเมืองมโหสถตั้งอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งแทน ส่งผลให้ชาวบ้านและนักวิชาการเรียกร้องให้มีการชี้แจงเหตุผลนั้น

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสอบถามถึงการชี้แจงกับท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า ตรรกะมีแต่ถ้ายุบหน่วยงานจึงชี้แจง ดังนั้นเมื่อตั้ง พช. มาแล้ว 30-40 ปี แล้วไม่ยุบ ทำไมต้องชี้แจง

          (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 หน้า 3)