Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558

 

ศิวลึงค์สูงยาวที่สุดในไทย

อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

      หลังจากกรมศิลปากร บอกผ่านสื่อว่าไม่ย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ไปอยู่แหล่งที่ได้โบราณวัตถุจัดแสดง คือ เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

      แต่จะปรับปรุงอาคาร (โกโรโกโส) ศรีมโหสถ (ซึ่งมีอยู่แล้ว) เป็นศูนย์ข้อมูลฯ ที่สระมรกตใกล้ๆ เมืองมโหสถ

      สัปดาห์ก่อนผมเลยแวะไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ปราจีนบุรี พบข้าราชการเฝ้าอยู่ประจำครบถ้วน ยกเว้นคนเข้าชมไม่มี ซึ่งเป็นที่รู้กันตั้งแต่แรกสร้างว่านี่คือเหตุการณ์ปกติ

      จากนั้นแวะไปดูอาคารศรีมโหสถที่สระมรกต ถูกปล่อยทิ้งร้างหลายปีแล้ว ไม่มีคนเฝ้าและไม่มีคนเข้าชม เพราะกลัวผีร้าย และกลัวยุงไข้เลือดออก

      ผมก็ย่านกลัวคือกัน จึงไม่กล้าอยู่นานตรงนั้น เลยต้องรีบออกไปเยี่ยมยามศิวลึงค์อยู่วัดต้นโพธิ์ฯ

ศิวลึงค์สูงยาวที่สุดในไทย 2.72 เมตร อายุราวหลัง พ.ศ. 1100 ยุคทวารวดี ปัจจุบันอยู่วัดต้นโพธิ์ฯ พบที่เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี (วัตถุปลอมๆ ที่เอามาตั้งประดับให้รกน่าจะยกออกไปไว้ที่อื่น ไม่ควรเอามาปนของแท้)

ศิวลึงค์สูงยาวที่สุดในไทย 2.72 เมตร อายุราวหลัง พ.ศ. 1100 ยุคทวารวดี ปัจจุบันอยู่วัดต้นโพธิ์ฯ พบที่เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี (วัตถุปลอมๆ ที่เอามาตั้งประดับให้รกน่าจะยกออกไปไว้ที่อื่น ไม่ควรเอามาปนของแท้)

      ศิวลึงค์เมืองมโหสถ ขนาด 2.72 เมตร สูงยาวที่สุดในไทย มีอายุราวหลัง พ.ศ. 1100 เป็นศิวลึงค์แบบมาตรฐานที่พบทั่วไปในเทวาลัยฮินดู

      ศิวลึงค์ คือ รูปสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ หรือพระอิศวร ทำเป็นอวัยวะเพศชาย เมืองมโหสถ พบศิวลึงค์ขนาดสูงยาว 2 แท่ง มีขนาดต่างกัน คือ

  • สูงยาว 2.72 เมตร ตั้งอยู่ที่วัดต้นโพธิ์ฯ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี (2.) สูงยาว 2.52 เมตร ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

      ไม่มีศิวลึงค์จิ๋วเป็นของที่ระลึกขายนักท่องเที่ยว ถ้ามีจะซื้อหาไปฝากคนที่ควรได้อวัยวะพระศิวะส่วนที่ให้กำเนิด บางทีจะบันดาลให้เกิดมิวเซียมตามสากลโลกบ้าง