มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

 

ระบบแห่งอนาคตของไทย

          ฟูมฟายความเป็นไทย แล้วทำงานแบบไทยไทย ส่งผลให้การบินสหรัฐประกาศลดระดับมาตรฐานการบินพลเรือนไทย

          สะท้อนกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของคนในระบบราชการไทย ไม่เป็นระบบแห่งอนาคต มีผู้แนะนำทางแก้ไขไว้ จะคัดมาดังนี้

          “โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแบบ Disruptive (ทำลายล้าง) คือสิ่งที่ล้าหลังจะถูกทอดทิ้งและถูกการแข่งขันทำลายไป

          ประเทศที่ล้าหลังก็จะถูก ‘ทำลาย’ โดยผู้ที่เป็นต้นเหตุคือคนในประเทศนั่นเองที่ยอมให้ระบบการบริหารประเทศล้าหลัง

          เราจึงควรช่วยกันส่งเสียงกู่ก้องเรียกร้องให้ประเทศมีการบริหารกิจการสาธารณะแบบใหม่

          เพราะแบบเดิมที่เรียกว่าระบบราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นระบบที่ล้าหลัง เป็นระบบแห่งอดีต ไม่ใช่ระบบแห่งอนาคต—–

          “ผู้แพ้ในเกมการเปลี่ยนแปลงของโลก คือประเทศไทย และ ‘ผู้ทำลาย’ คือพวกเรากันเอง ที่ยึดกระบวนทัศน์ Top-down, Command & Control แบบราชการ

          หากจะให้ประเทศไทยเป็นผู้ชนะในเกม Disruptive Change ของโลก เราต้องปฏิรูปราชการ ที่มีระบบแห่งอนาคต”

          [ปรับปรุงจากข้อเขียนเรื่ององค์กรตระกูล ส. คืออะไร โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช พิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 หน้าวิเคราะห์ 4]

 

คนสองกลุ่มในไทย

          ระบบแห่งอนาคตในไทยมีลำบาก เพราะคนจำพวกหนึ่งมีอำนาจ(ที่มองไม่เห็น)สกัดการเติบโตของภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพต่อการสร้างสรรค์ระบบแห่งอนาคต

          ดูได้จากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอภิสิทธิ์ชน กับกลุ่มรากหญ้าและภาคประชาสังคม         

          กลุ่มอภิสิทธิ์ชน ที่ต้องการหยุดระบอบประชาธิปไตย เพื่อสกัดการเติบโตของภาคประชาสังคม มิให้เป็นอุปสรรคต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่เคยชินกับการทำมาหากินบนความอ่อนแอของภาคประชาสังคมและรากหญ้า

          กลุ่มรากหญ้าและภาคประชาสังคม ที่ต้องการหยุดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งและประชาธิปไตย คือประตูสู่โอกาสที่เท่าเทียม

          [สรุปจากข้อเขียนเรื่องทุกมนุษย์มีศักดิ์ศรี ของ คำ ผกา พิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558 หน้า 96]