ค้ามนุษย์

 

ผักชีโรยหน้าสากลโลก

เขี่ยโขกโยกผักชีโยนหนีหน้า

ล่อนจ้อนเห็นแจ้งกระจ่างทั้งโลกา

มนุษย์เครื่องแบบบัญชาค้ามนุษย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2558