Download PDF

แปดเปื้อน—ใครทำ?

 

กินหัวคิวแปดเปื้อนปวงรูปปั้น

นักศึกษาพากันเช็ดถูให้

จะระรานหาญหักยึกยักใย

ช้างเน่าคลุ้งเหม็นไปทั้งโลกแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 9 ธันวาคม 2558