Download PDF

ยิ่งปิด ยิ่งเปิด

 

ยิ่งปกปิดยิ่งตะเพิดยิ่งเปิดโปง

โครงการรัฐที่ไหนจอมโกงมีที่นั่น

นิ้วเดียวชี้ไปที่นักการเมืองนั้น

ที่เหลือสี่นิ้วหันชี้ตัวเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 1 ธันวาคม 2558