มติชน วันอาทิตย์

27 ธันวาคม 2558

 

ทำอะไรตามใจเป็นไทยแท้

ตายแหงแก๋ทุกเทศกาลยันปีใหม่

อวดเอาเปรียบผู้เสียเปรียบเหยียบหัวไป

กลางถนนความเป็นไทยตายเป็นเบือ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 25 ธันวาคม 2558