มติชน วันอาทิตย์

6 ธันวาคม 2558

 

เรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่สู้หาญ

เรื่องการเรื่องงานแล้วหาญสู้ไม่

รัฐราชการลอยชายสบายใจ

ความเป็นไทยเลยไม่ผ่านโลกการบิน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558