Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 

ร้อยเอ็ด

ไม่เคยมีสิบเอ็ดประตู

        ร้อยเอ็ด มาจากไหน? หนา 270 หน้า A4 มีภาคผนวกแน่นนับคับคั่งเรื่องทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมภาพประกอบจำนวนมากทั้งเก่าและใหม่

        ทุ่งกุลาร้องไห้ มีภาพถ่ายใหม่ฝีมือล้ำลึกดึกดำบรรพ์ ที่ได้รับความกรุณาบุกป่าฝ่าดงลงทุ่ง โดย อ. คชษิณ สุวิชา กับ อ. ปริญ รสจันทร์ (สองอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

        ธนาคารกรุงเทพ พิมพ์แจกงานทอดกฐินพระราชทาน วัดบึงพระลานชัย ริมบึงพลาญชัย กลางเมืองร้อยเอ็ด เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558

Roiet 30-11-58 1-1

        มีผู้ต้องการหนังสือจำนวนมาก คุณอภิชาต รมยะรูป (แห่งธนาคารกรุงเทพ) จึงบริการโดยเอาเนื้อหาทั้งเล่มขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ กรุณาติดตามกันเอง ผมล้าหลังทางเทคโนโลยี ใช้งานไม่เป็น เลยบอกมากกว่านี้ไม่ได้

        ร้อยเอ็ด ไม่เคยมีสิบเอ็ดประตู (ตามที่เคยถูกทำให้เชื่อมานาน) มีคำอธิบายละเอียดในเล่มนี้หมดแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานจากนักวิชาการกรมศิลปากร

Roiet 30-11-58 1-2

        ผมแก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้งหมด จากหนังสือร้อยเอ็ด มาจากไหน? ที่เคยพิมพ์แล้ว 3 ครั้ง [กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2553, สำนักพิมพ์แม่คำผาง พิมพ์ครั้งที่สอง กรกฎาคม 2555, กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งที่สาม สิงหาคม 2557]

        โดยมีเนื้อหาต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่แยกผู้คนและดินแดนออกจากสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ เพราะตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดียืนยันว่า

Roiet 30-11-58 2

        ร้อยเอ็ด มาจากไหน? มีใน www.sujitwongthes.com เชิญเอาไปใช้งานได้ฟรีๆ ไม่มีลิขสิทธิ์ (เฉพาะส่วนที่ผมเขียนขึ้นเอง)

        เพราะผมไม่เคยคิดว่างานทุกชิ้นทุกเรื่องของตัวเองจะมีคุณค่า หรือมูลค่าใดๆ