Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

 

ไทยเป็นส่วนหนึ่ง

ของประวัติศาสตร์อาเซียน

          ไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งของผู้คนและดินแดน เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิในอาเซียน (อุษาคเนย์) อย่างแยกจากกันไม่ได้

          วัฒนธรรมไทย หรือความเป็นไทย จึงเป็นวัฒนธรรมร่วมรากเหง้ากับวัฒนธรรมอาเซียน

          ตลอดจนบรรพชนคนไทยก็มีเหล่ากอร่วมกันมากับบรรพชนคนอาเซียน โดยไม่อพยพถอนรากถอนโคนมาจากไหน? มีแต่อยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ โดยโยกย้ายถ่ายเทไปๆมาๆทุกทิศทาง

          แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยและของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ต่างมองข้ามเรื่องนี้ เพราะถูกครอบงำอย่างแน่นหนาด้วยวิธีคิดแบบเจ้าอาณานิคมราว 100 ปีมาแล้ว ให้แต่ละประเทศตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิง

          แล้วอวดอ้างความยิ่งใหญ่ของตนเหนือประเทศอื่นอย่างไม่ลดราวาศอก ตราบจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งรุนแรงจึงไม่ลดลง มีแต่หยุดพักรอวันระเบิดเปิดเปิง

          ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ของรัฐบาลไทยที่พิมพ์เผยแพร่เล่มล่าสุด พ.ศ. 2558) ก็ยังผูกพันใกล้ชิดอยู่กับวิธีคิดแบบอาณานิคม โดยแสวงหาความเป็นไทยที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้าน จึงวนเวียนซ้ำซากอยู่กับการโหยหาถิ่นกำเนิดของคนไทย

          แต่หาไม่ได้ เลยแก้หน้าด้วยวิธีรวบรวมแนวคิด 5 ทิศทางมาไว้ในเล่มเดียวกัน

          ท่องเที่ยวอาเซียนเชิงวัฒนธรรมอาจบรรเทาความขัดแย้งในอนาคตได้ เมื่อฝ่ายไทยมีข้อเสนอหลายข้อต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

          ในจำนวนนั้นมีเรื่องการท่องเที่ยวว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงที่จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบนภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ จึงควรสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในลักษณะแพคเกจของประเทศอาเซียน ทั้งทางบกและทางทะเลไว้ในแผนงานความเชื่อมโยงอาเซียน ค.ศ. 2025 (มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1)

          ท่องเที่ยวอาเซียนเป็นแพ็กเกจจะสำเร็จประโยชน์อย่างยั่งยืนยาวนานได้ ถ้าเริ่มงานหลักก่อน ได้แก่ สร้างความเข้าใจร่วมกันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมรากเหง้าอาเซียน

          โดยสิ่งแรกที่ไทยควรทำ คือ รู้จักและเข้าใจตนเองร่วมกันว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุษาคเนย์ ไม่ได้อพยพมาจากไหน? แล้วพร้อมใจกันเลิกอาลัยอาวรณ์ถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่นอกอาเซียน ตามที่มีในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

          นี่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่สิ่งดีๆอย่างอื่นๆ ตามที่ไทยเสนอต่ออาเซียน