มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

 

พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี

ที่พระธาตุนาดูน จ. มหาสารคาม

          พระธาตุนาดูน ต. พระธาตุ จ. มหาสารคาม

          เป็นพระธาตุสร้างใหม่บนพื้นที่เดิมเมืองนครจำปาศรี ยุคทวารวดี ราวหลัง พ.ศ. 1000 โดยมีพัฒนาการจากชุมชนก่อนหน้านั้น

          รูปแบบองค์พระธาตุ ทางการอ้างว่าถอดแบบจากสถูปจำลองสำริด บรรจุพระธาตุที่ขุดพบบริเวณนี้ (เดิมเรียกโคกดงเค็ง ต. ดงบัง)

          นอกกำแพงล้อมพระธาตุนาดูนไปด้านหลัง เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

          ภายในห้องจัดแสดงแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ (1.) ความเป็นมาของเมืองนครจำปาศรี (2.) พระบรมสารีริกธาตุ (3.) การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่นาดูน (4.) พุทธมณฑลอีสาน

          อ. สมชาย นิลอาธิ (มหาสารคาม) พาไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา

          ผมเข้าไปดูแล้วมีความเห็นดังนี้

          สถานที่ตั้ง ควรอยู่ภายในกำแพงพระธาตุนาดูน ที่คนไปนมัสการจะได้เข้าชมสะดวก เมื่อไปอยู่นอกกำแพงด้านหลังพระธาตุก็ไม่มีใครอยากเดินไปให้เมื่อย เพราะลำพังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่อยู่ในสำนึกจะดูอยู่แล้ว

          เนื้อหา ควรแก้ไขอย่างยิ่งโดยผู้รู้ประวัติศาสตร์สังคมและผู้รู้การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ แล้วทำสคริปต์ทันสมัยที่บอกความเป็นมาของพระธาตุนาดูนและท้องถิ่น

          มิวเซียม ท้องถิ่น เกือบทั่วประเทศมีจุดอ่อนอย่างยิ่งที่เนื้อหาและการจัดแสดง

          ถ้ายอมรับความจริงแล้วปรับปรุงก็ดีไป แต่ส่วนมากหรือทั้งหมดไม่ยอมรับ

          มิวเซียมท้องถิ่นเป็นแฟชั่นใหม่ในท้องถิ่นทั่วไทย ที่ต้องจ่ายค่าก่อสร้างเป็นของเล่นพวกโลกสวย แต่เงินทอนเป็นของพวกโลกจริง

          นานเข้าหลายแห่งเป็นอาคารร้าง ปิดตาย ไม่มีคนเฝ้า และไม่มีคนเข้าชม

          สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านมิวเซียมทั้งใน กทม. และในท้องถิ่น ก็ล้วนตายซากอยู่กับตำราล้าสมัยเพ้อเจ้อและเพ้อฝัน ตามไม่ทันวิถีชีวิตจริงของสังคม

nadoon museum5-11-58 2