Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

      ผมอ่านข่าวเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะไม่มีพลังตระเวนหาอ่านฉบับจริง จึงได้แต่อ่านรายงานจากหนังสือพิมพ์สรุปสาระสำคัญมาเผยแพร่แบ่งปัน ดังนี้

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 12.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณเวทีกลาง มีงานเสวนาวิพากษ์หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” เรียบเรียงโดยนักวิชาการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้การมอบหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

      มีนายสุเนตร ชุตินธรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิพากษ์ว่า

      หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในประวัติศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของคนทุกระดับชั้นวัย แต่เป้าประสงค์นี้กลับอยู่ภายใต้ 2 ข้อจำกัด คือ

  1. เรื่องบุคลากร การทำในระบบราชการทำให้มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนที่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบผลงานระดับชาติ และจะตอบโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและกับโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงได้ดีมากน้อยแค่ไหน
  2. เรื่องเวลา หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ถูกจำกัดต้องเขียนให้เสร็จภายในสองเดือน หนังสือที่มีความสำคัญขนาดนี้กลับถูกจำกัดให้เขียนในสองเดือน ดังนั้นจะคาดหวังว่าจะมีความสมบูรณ์คงเป็นไปได้ยาก

      “หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเรื่องปรองดอง แต่มีข้อมูลที่ผู้ไม่ประสงค์ความปรองดองสามารถนำมาใช้มาโจมตีรัฐบาล หรือมองว่าไม่ได้สร้างความปรองดองได้ เพราะถ้าดูรายละเอียดในหนังสือจะพบว่ามีการพูดถึงการกำเนิดรัฐไทย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา แต่ไม่ได้มีการพูดถึงล้านนาหรืออีสานเลย

      ผมตั้งคำถามว่า ล้านนาเป็นไทย อีสานเป็นไทยหรือไม่

      ถ้าภาคเหนือเป็นไทย อีสานเป็นไทย ทำไมไม่มีการกล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นอาจเป็นช่องให้นำข้อมูลมาโจมตีรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดความปรองดองได้” นายสุเนตร กล่าว

      (มติชน ฉบับวันอังคาร 27 ตุลาคม 2558 หน้า 13)