เวลาน้อย

 

เวลาที่เหลือมีน้อย

งานคอยข้างหน้าพะเนินใหญ่

ชีวีที่เหลือยิ่งน้อยไป

ประชาธิปไตยไม่ทันมา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 30 ธันวาคม 2558