มาตรฐาน

มาตรฐานเดียวดีมีที่ไหน
ความเป็นไทยแท้ต้องสองมาตรฐาน
พวกเดียวกันไม่มีวันผิดแผ้วพาล
คนละพวกผิดทุกประการไม่มีเว้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ
ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2558