กะล่อน

 

เลือกตั้งแพ้แล้วไม่ยอมแพ้

ล้มกระดานพาลแก้โน่นนั่นนี่

ไม่ด้วยเล่ห์ก็ด้วยกลมนต์คาถามี

กะล่อนศรีธนญชัยหมายชนะ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2558