สงครามโลก 3

 

สงครามโลกครั้งที่สามไม่ประกาศ

เป็นสงครามประสาทสยองขวัญ

ความเหลื่อมล้ำเอาเปรียบกันและกัน

สั่งสมผลักดันสู่สงคราม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558