มติชน วันอาทิตย์

15 พฤศจิกายน 2558

 

ตั้งราคาเผื่อต่อลวงต่อรอง

ครอบครองความได้เปรียบไว้เพียบสุด

กีดกันฝ่ายตรงข้ามล้วนชำรุด

อำนาจนิยมแน่นมนุษย์ทะลุฟ้า

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558