มติชน วันอาทิตย์

1 พฤศจิกายน 2558

 

ไม่รู้ว่าคิดด้วยอะไร

จะปิดประเทศไทยแช่แข็ง

โลกมีแต่เดินหน้ากล้าพลิกแพลง

นี่กลับแย่งย้อนยุคพุทธกาล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 30 ตุลาคม 2558