มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

 

พระสยามเทวาธิราช

         พระสยามเทวาธิราช มีพระพักตร์เหมือน ร.4 เคยเชิญเป็นปกหนังสือหาพระเจ้าของ อ. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมศิลปากร)

phrasiam27-10-58 1

         ผมเห็นแต่ครั้งนั้นนานหลายปีแล้ว แต่ไม่รู้ที่มา พยายามสอบถามผู้รู้หลายอาจารย์ ยังไม่ได้ความ

         เพิ่งรู้เมื่ออ่านในหนังสือสำคัญ เบื้องหลังรูปเคารพ โดย ปภาณิน เกษรทัต (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558 ราคา 180 บาท) ถึงเข้าใจความเป็นมาแท้จริง จะสรุปมาสั้นที่สุด ดังนี้

Print

         พระสยามเทวาธิราช เป็นรูปเทวดาที่ ร.4 ให้หล่อขึ้นโดยมีพระราชดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ร้ายๆ หลายครั้ง แต่ก็มีเหตุให้รอดพ้นมาได้ น่าจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาอยู่ จึงสมควรทำรูปเทพองค์นั้นขึ้นไว้สักการบูชา

         มีรูปแบบเป็นเทวดาทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์ พระหัตถ์ขวาทรงถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงยกขึ้นจีบเสมอพระอุระ ประดิษฐานอยู่ในพระวิมานไม้จันทน์ ภายในมีจารึกเป็นอักษรจีน ความว่า “สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช”

         ให้มีพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 สงกรานต์ของทุกปี

         ต่อมา ร.5 ให้สร้างรูปเทวดาขึ้นอีกองค์หนึ่ง มีรูปแบบเหมือนพระสยามเทวาธิราช แต่ให้แปลงพระพักตร์ของเทวดาองค์นี้ให้เหมือนกับพระพักตร์ของ ร.4

         เทวรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่ห้องบรรทมของ ร.5 ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

         สาเหตุที่ ร.5 สร้างพระสยามเทวาธิราชให้มีพระพักตร์เหมือน ร.4 ซึ่งเป็นพระราชบิดา มาจากความเชื่อว่านอกจากเทวดาที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งต่างๆ นั้น ยังมีบรรพกษัตริย์ที่มีฐานะเป็นเทวดาคอยช่วยอยู่อีกทางหนึ่งด้วย

         ขอแนะนำให้ซื้อหนังสือไปอ่านรายละเอียดที่มีมากกว่านี้ แล้วมีเรื่องราวรูปเคารพอื่นๆ อีกมาก